ارسال اين مطلب به دوستان

(( عدم ارتقای فرهنگ و مشارکت مدنی پاشنه آشیل «شوراهای شهر دهدشت» / ناشنوایی شورا پس از انتخابات / بازوی مشورتی نیاز مبرم شهردار / اشکالات شهر ناشی از سلیقه‌ بنجل پسند ))