ارسال اين مطلب به دوستان

(( تشويق به مهاجرت «نخبگان» را حذف و «راديكاليسم» را افزايش می‌دهد ))