ارسال اين مطلب به دوستان

(( بایدن هرگز نگفت دیپلماسی و احتمال تفاهم با ایران مرده است / من منصوب شده‌ام تا نتیجه دیپلماتیک را پیگیری کنم / آماده تداوم مذاکرات غیرمستقیم با ایران هستیم / گزینه نظامی دشوار و خطرناک است؛ رئیس جمهور آمریکا تنها در صورت لزوم به آن متوسل خواهد شد / به دنبال تغییر حکومت ایران نیستیم، به اندازه کافی تجربه غم انگیز در بحث تغییر رژیم داشته ایم )) 
1