_BLOCK}']['prms'][2] = 17; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['cache_expired'] = 0; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['cache_modified'] = '1397-10-24 11:05:26'; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['func'] = 'Get_Main_Block_Child_voice'; $conf['{Doc_Rate_Box}']['cache_html'] = '0'; $conf['{Doc_Rate_Box}']['func'] = 'Get_Doc_Rate_Box'; $conf['{DOC_FEEDBACK_FORM}']['cache_html'] = '0'; $conf['{DOC_FEEDBACK_FORM}']['func'] = 'Get_Doc_Feedback_Form'; ?>_BLOCK}']['prms'][2] = 17; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['cache_expired'] = 0; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['cache_modified'] = '1397-10-24 11:05:26'; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['func'] = 'Get_Main_Block_Child_voice'; $conf['{Doc_Rate_Box}']['cache_html'] = '0'; $conf['{Doc_Rate_Box}']['func'] = 'Get_Doc_Rate_Box'; $conf['{DOC_FEEDBACK_FORM}']['cache_html'] = '0'; $conf['{DOC_FEEDBACK_FORM}']['func'] = 'Get_Doc_Feedback_Form'; ?> مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد اینها هستند - کبنانیوز
تاریخ انتشار
شنبه ۲۸ تير ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۳۵
کد مطلب : ۴۲۳۳۲۷
سخنی با مهدی روشنفکر نماینده بویراحمد و دنا؛

مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد اینها هستند

۶۰
۱
مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد اینها هستند
کبنا ؛یادداشتی از سیدعلی عباس محدث
جناب آقای دکتر روشنفکر
خبر مسرت بخش نایب رئیسی جنابعالی در فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس یازدهم، واکنش‌هایی مثبتی و نقدهای آموزنده‌ای را در پی داشت که حضورتان در این فراکسیون از نگاه جامعه شناختی حائز اهمیت است. نه از آن سبب که جنابعالی را نظریه پرداز آسیب‌های اجتماعی بدانم و نه از آن حیث که معتقدم باشم کتابها و مقالات شما در این زمینه پشت نوبت چاپ هستند. بلکه خرسند شدم در روزهایی که همه‌ی مستان را در شهر (بخوانید در این کشور) می‌گیرند و به نوعی در دولت کاسبان و مجلس (حداقل دو مجلس قبل) در سایه دولت، هرکه را بگیرند اشتباه نگرفته‌اند، همگان آسیب‌های اجتماعی را رها کرده و به آمارهای صوری بسنده می‌نمودند.
معتقد بودم و هستم که جنابعالی میراث نامیمون هشت سال کجرفتاریهای سیاسی مرکز استان را به دوش کشیدی و به بهارستان وارد شدی. هشت سال مدیران نالایقی داشتیم که برخی از آنها در روزهای پایانی به سمت شما غش کردند و در میهمانیهایشان به شما قول دادند که تجارب خود را (که نداشتند)، در راه خدمت به مردم و تحقق برنامه‌های جنابتان به منصه ظهور برسانند. مدیرانی که نماینده‌ی قبلی را آنچنان بر زمین کوبیدند که صدای شکستن هیمنه و هیبت مرکز استان، در پشتِ «سوگلی» خواندن‌هایشان برای ایشان، رأی تحقیر آمیز و رتبه چهارمی بود، و همین افراد اکنون قبل از شستن صورتتان در صبح تا قبل از بستن چشمهایتان در شب، به همراه عده‌ای جارچی، به دنبال دلالی پست و مدیریت هستند.
قلب اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد با طبیب عدالت به تپیدن افتاد
سید علی عباس محدث نویسنده و پژوهشگر

آقای روشنفکر؛
خواهشاً در هیچ زمینه‌ای به تنهایی فکر نکنید اما تصمیم گیرنده‌ی نهایی پس از مشاوره با آدم‌های آگاه و صاحب نظر، خود باشید. از هرکسی مشورت نگیرید ولی مشاوران بی خواسته و داعیه داران اصلاحات و اهل فن را ولو با التماس، در کنار خود داشته باشید. گرچه بارقه‌هایی از ناامیدی در این مدت اندک از شما دیدیم ولی همه را به پای کم تجربگی و گام نخستین می‌گذاریم. با اینکه یقین دارم اگر دوره نمایندگی جنابعالی 20 سال هم بشود، یک دهم آنچه را وعده دادید، تحقق نخواهی داد اما معتقدم که باید همه‌ی مردم، نهادها، رسانه‌ها و سیاسیون دلسوز ملت و نظام و استان کهگیلویه و بویراحمد در کنارتان باشند.
عضویت شما در کمیسیون اجتماعی نوید بخش روزهای خوبی برای جنابعالی است. و این اتفاق که نائب رئیس فراکسیون آسیب‌های اجتماعی هستید را برترین اتفاق ممکن می دانم. در مطالب و مقالاتی که در این چند روزه خطاب به جنابعالی نوشته شده است، از فقر و فحشا و طلاق و خودکشی و اعتیاد بسیار نوشتند. خواسته‌ها و پیشنهادها و راهکارهایشان را نیز مفصل بیان کردند. آمارهای گاهاً تقلیل یافته‌ای را به بیان می‌کنند که همه می دانیم نزدیک به حقیقت هم نیستند. روزنه‌هایی را به رویتان می‌گشایند که بیشتر، سرتان را به زیر برف می‌برند تا راهی همچون گذشته را به رویتان بگشایند.
آقای نماینده؛
مخلص کلام این است:

هیچ آسیبی به تنهایی دال نبوده و مدلول هم نیست. اما عوامل مؤثر بر مسائلِ زمینه ساز آسیب‌های اجتماعی در این استان، اظهر من الشمس هستند. مگر اینکه بخواهی یا مجبورتان کنند که بخواهی چشم بر حقیقت ببندی. به اینکه مسائل زمینه‌ای یا روحی و روانی هستند و یا فردی و اجتماعی، خانواده و دوستان و محیط و مدرسه و ... چقدر نقش دارند و یا فقر و شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و .... به چه نسبت تأثیر دارند مثل آنچه در مقالات و کتابها آمده است را رد نمی‌کنم. این‌ها دکانی حلوایی شده برای برخی مدیران نالایق و رمز بی تفاوتی بوده برای نمایندگان قبل از شما. آنچه به وضوح دیده‌ام، به صراحت می گویم که زین پس دستم برای نقد باز باشد.
 اولین آسیب اجتماعی قابل طرح در فراکسیون، به شرطی که فراکسیون فوق، پاک کن آسیب‌ها نباشد، نمایندگان مجری هستند. آن‌هایی که به جای وکالت مردم در قوه مقننه و اهتمام بر قانونگذاری و نظارت بر مدیران، به دنبال اخذ مجوز پیمانکاری و انتقال پرونده استخدامی خود به وزارت نفت بودند. دو وظیفه اصلی نماینده یعنی، قانون گذاری و نظارت، امکان هر وظیفه دیگری را از شماها سلب می‌کند. وقتی قرار است برای انجام خدمات موظفی مدیران، دست نوشته و یادداشت به مردم بدهید، شک نکن که مهمترین آسیب اجتماعی خودتان هستید. وقتی هیچ مدیری نخواهد و قرار نباشد که به مافوقش، بویژه نماینده و مردم، پاسخگو باشد، یعنی خود آسیب اجتماعی هستید. وقتی شبانه روز در وزارتخانه‌ها به دنبال این بودید که آدم‌های فشل و بی پشتوانه علمی و اخلاقی را مثل سالیان گذشته و به حکم اعتبار طایفه و آراء و سفارشات مکرر دوستانتان بر مسندی بگمارید، یعنی اصل آسیب اجتماعی خودتان هستید.
تاکنون رویه این بود که نمایندگان، عملکرد مدیران را در مسیرهای منتهی به مجالس فاتحه جویا می‌شدند. پس خودکشی و اعتیاد و فقر و فحشا و ... نتیجه بی فکری افرادی است که به عنوان نماینده بر این استان و مردم تحمیل شدند.
مهدی روشنفکر و باور «خواستن و توانستن»
مهدی روشنفکر نماینده بویراحمد و دنا

دومین آسیب اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد، مدیران ناآگاه و بی تدبیری است که به جای تکیه بر شایستگی‌ها و خردورزیهای خود، به نمایندگان آویزان هستند. اینکه انتظار داشته باشیم نماینده‌ای قانونگذار و ناظر باشید امری محال است. محال است چون به مجالس و محافل خانواده‌ای و طایفه‌ای و ایلی که دعوت می‌شدید، شرط حمایت از جنابعالی را در لطف به فرزندان مدعوین بیان می‌کردند. محال است چون نمی‌توانید بر اساس شایستگی و دانایی افراد، مدیران را پیشنهاد بدهید. محال است چون انتخاب مدیران را نمی‌توانید به مجموعه‌های ستادی‌شان واگذار کنید. پس مجبورید در دایره تنگ و ظلمت بار قومیت و رفاقت و حکمیت اطرافیان، مدیران را انتخاب و به نوعی بر حجم و گستره‌ی آسیب‌های اجتماعی بیافزاید.
بعد از رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، کسانی که قریب هشت سال در آستینش لانه کرده بودند و بعضاً علیرغم محکومیت‌های کیفری و روابط ساختارشکنانه ای که در دوران تحصیل و یا هنگام محقق شدن نوای بی تدبیری دولت کاسبان، میدان خدمت را به ثمن بخس گرفته بودند، یا در حال استعفا هستند و یا گروه گروه، کنار گذاشته می‌شوند. هیچکدام به دانش و خرد و تدبیر خود متکی نبوده و نیستند. نگذارید در آینده‌ای که شاید بعد از چهار سال باشد، اینگونه در موردتان قضاوت کنیم. خیلی از مدیرانی که در دوره‌ی قبل، عاملِ کاملِ آسیب‌های اداری و اجتماعی بودند و به دلیل بی کفایتی از اصل و اسب افتادند، به امید غاز بودن مرغ همسایه، الان بر دیوار جنابعالی نشسته‌اند تا مثلاً ندای وحدت شما را عملیاتی کنند.
گاهی در جلسات استانی و شهرستانی ستادهای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی حضور پیدا کنید تا عمق فاجعه را دریابید. به مطالب گذشته رسانه‌ها رجوع کنید تا تحلیل‌های مسئولان استانی و شهرستانی را در زمینه متوجه شوید. فرمانداری که می‌گوید بچه‌های کار را باید دادگاهی کرد، عین آسیب اجتماعی است. مدیری که معتقد است کشاورزی و دامداری شغل محسوب نمی‌شود، اصلاً مخل اکوسیستم است. مسئولی که حتی دو خط برنامه برای حوزه مدیریتی‌اش ننوشته و ندارد، عامل بر آسیب‌های اجتماعی است. پس قبول بفرمائید که جای سخت را انتخاب کرده‌اید و انتقادات بی ملاحظه‌ای را باید به جان بخرید.
مخالفان فکری و جریان سیاسی که سالهای متمادی علیه آن بودید، سومین عامل مؤثر بر آسیب‌های اجتماعی است. در این که متأسفانه بزرگان جریان‌های فکری اصلاح طلب و اصولگرا نتوانستند اعتماد ملت را به خود جلب کنند، شکی نیست. آن روزی که نماینده اصولگرا فقط به خاطر اینکه مورد توجه بزرگان جریان خود نبود، سپرِ خیزشِ منفعت طلبان جریان فکری مخالف می‌شود تا همفکران استانی و بلکه کشوری خود را زمین بزند، یعنی که جریان فکری مخالف، به شرطی حمایتش می‌کند که نباید پاسخگو باشد. و اینگونه بود که تنوع آسیب‌های اجتماعی را موجب شدند. شکست قابل تأمل آقایان زارعی در بویراحمد و هاشمی پور در کهگیلویه مصداق عینی آن است. نمی‌خواهم که عامل تغییر نگرشتان باشم ولی تجربه سالهای گذشته را یادآوری می‌کنم تا در فراکسیون آسیب‌های اجتماعی، همچنان بر طبل مکررات نکوبید و به جای اصلاح روش‌ها و مدیریت‌ها، دست از سر خودکشی و طلاق و اعتیادِ بیچاره بردارید که اینها خود مدلولِ دال مهمتری هستند.
مدیر نظارت کننده بر آسیب‌های اجتماعی استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد که هشت سال در این سمت جلوس کرده‌اند، تدبیرشان در حمایت از نماینده اصولگرای بویراحمد و نقششان در حوزه مدیریتی خود چه بوده است؟ سازمان بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد را که خود در آن مشغولم، با کمال شرمندگی از اینکه واژه‌ای در خور آن نمی‌بینم، سکوت می‌کنم. شورای مبارزه با مواد مخدر استان که داستانی مفصل از نقش مؤثرشان در بی توجهی به نظارتها و نگرش‌های کنترل کننده اعتیاد دارند، چه کرده است؟ آیا مدیران غیر متخصص و موقعیت طلبی که پشت میزها نشسته و به آمارهای صوری بسنده می‌کنند، می‌توانند دستیارانی برای جنابعالی در فراکسیون آسیب‌های اجتماعی باشند؟ میلیاردها تومان از هزینه بیت المال در جهت اشتغالزایی بهبود یافتگان هزینه شده است، آیا می‌توانید تعداد انگشت شماری از بهبودیافتگان واقعی را در این سیل بسیار گسترده، پیدا کنید؟
پس خود را فریب ندهید و با شعارهای رنگ باخته‌ای که متأسفانه در این استان و بلکه کشور باب شده است و برخی از نمایندگان شعار می‌دهند که به دنبال «همگرایی جریان‌های فکری هستند»، و «فراجناحی فکر کنند» و «نمی‌خواهند موقعیت‌ها را از جوانان مستعد بگیرند» و از این قماش هجویات، عوامل مؤثر بر آسیب‌های اجتماعی را بالا نیاورید. اگرچه از جریان فکریی (خوب یا بد) برخواسته‌اید که مسیر و نگرش آن بر همگان تبیین شده است لکن اگر بخواهید به سمت چپ راهنما بزنید و به سمت راست حرکت کنید، سرنوشتی بهتر از قبلی‌ها نخواهید داشت. چرا که بسیاری از اطرافیان شما، همان مدیران نماینده قبلی هستند که ایشان را تا پایان راه نبردند و تا روز آخر با شما هم نخواهند بود.
چهارمین عامل تشدید کننده آسیب‌های اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد، تأکید بر قومیت گرایی است. گرچه در نظام اجتماعی طایفه‌ای، دلمشغولی بر طایفه و اقوام، گاهی عملکرد مثبتی هم دارد اما، در ساختاری اجتماعی که به سمت توسعه طلبی در حرکت است، قومیت گرایی بسیار تهدید کننده است. اولاً نگاه عمیق بر قومیت گرایی، وسعت نگاهتان را محدودتر و کوتاه‌تر می‌کند تا جایی که به غیر از کینه و ندامت و بی مهری دیگران، بهره‌ای نخواهید برد. دوماً از چهار سال پیش که هنوز موفقیتی هم نداشتید، متهم به قومگرایی بودید. گرچه طایفه‌ی جنابعالی از بزرگترین طوایف استان بوده و بی تردید، نخبگان و جوانان شایسته‌ای دارد که نباید به اتهام قومگرایی، فرصت خدمت به مردم را از آنها بگیرید لیکن، توسعه نیروی انسانی را نباید به قوم و طایفه خود محدود کنید. اگر نتوانید توسعه نیروی انسانی را ملاک عمل قرار دهید، بدون شک، گرفتار آسیب اجتماعی قومگرایی خواهی شد که طلاق و خودکشی و اعتیاد در آن مستتر است.
این چهار عامل را مبنای قضاوتم برای بررسی چهار سال آینده جنابعالی در نظر دارم. لذا فرصت حضورتان در فراکسیون آسیب‌های اجتماعی مجلس می‌تواند نوید بخش تحولی در ساختار مدیریتی استان باشد. همینطور که اصلاحات اساسی در تعداد نمایندگان استان صورت گرفته است، ما هم منتظر رویش مدیران کاربلدی هستیم که از صندقچه فکریتان بیرون آیند و از جایگاه نایب رئیسی این فراکسیون نهایت بهره مندی را برای کاهش، کنترل و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی استان ببرند. قطعاً دانشگاه و دانشگاهیان، رسانه‌های مستقل و تحقیقی، نویسندگان و اهل فن، مصلحان اجتماعی و مروجان برنامه‌های دینی و مذهبی و جوانان متدین و متعهد استان می‌توانند منشأ و همراه توفیقات جنابعالی در این فراکسیون باشند.
حال که تشدید شکاف طبقاتی، بی عدالتی در توزیع امکانات و سرمایه‌های اجتماعی، توجه تمام وقت نمایندگان بر انتصاب مدیران و معاونان و نگهبانان و ...، نا آشنایی به عوامل زمینه‌ای و موجد آسیب‌های اجتماعی، حضور پر رنگ در مناسبات و مراسمات استانی به جای حضور تأثیرگذار در مجلس و کمیسیون و فراکسیون مربوطه و پیگیری و نظارت و بازخواست فعالیت‌های صورت گرفته توسط مدیران بر جنابعالی مشتبه شد، ریشه‌ی آسیب‌های اجتماعی را سم زدایی بکنید که توهم پاشیدن سموم دفع آفات بر برگ درخت به جای ریشه‌ی آن، تنها هزینه‌ای است چهار ساله بر دوش مردمی که ساعتها پای صندوقهای رأی ماندند تا شما را انتخاب کردند.
نام شما

آدرس ايميل شما

محمد
Iran, Islamic Republic of
جناب مهندس هرچند مرقومه جنابعالی پر از حب وبغض است که پست و مقامی در 8 سال گذشته به شما نرسیده است ولی شما به عنوان متولی و حقوق بگیر بهزیستی استان تا کنون چه اقدامات مثبتی برای کاهش تنش های اجتماعی استان انجام داده‌اید . آمار خودکشی و طلاق در استان ما معلول چه عواملی است جه راهکارهایی برای کاهش این معضلات جامعه دارید
فقط گفته خودش نمیدونه چه گفته فقط خواسته بگه هستم
بهزیستی
Iran, Islamic Republic of
هنوز بچه ای، محدث از بزرگان بهزیستی است. برو دهنتو آب بکش
جعفری
Iran, Islamic Republic of
واقعا برای امثال شما که سید را نشناخته قضاوت کردی متاسفم. برو از عدل هاشمی، محمد موحد، بزرگواری و دوستان همین آقای روشنفکر بپرس ببینم چقدر فرستادند که می خواهند به منزلش بروند و ایشان اجازه نداد. دین خود را برای دنیای دیگران نفروش.
اتفاقا شناخته شده هست به تخریب فقط تخریب غیر ازین هنری ندارد
مرادی
Iran, Islamic Republic of
دوست عزیز اگر مطلب را خوب فهمیده باشی، آقای محدث هم گفته که ضف مدیران و نمایندگان عامل اصلی این همه آسیب است.
اصل آسیب هست
Iran, Islamic Republic of
آقای روشنفکر لطفا یه پست به نویسنده مطلب بده تا راحت بشه
ایشون به در ی میزند که پست بگیرد ..
Iran, Islamic Republic of
گاهی حماقت +نادانی می شود این سخیفانه گفتن. اگر محدث دنبال پست بود اونهایی که التماسش می کردند را حمایت می کرد.
اصلاح طلبان
Iran, Islamic Republic of
خدا را شکر مجلس انقلابی امثال روشنفکر را دارد. انشاء الله به زودی شاهد تحولات قابل انتظار در استان هستیم. خیلی زودتر آنچه قابل تصور بود به هم خواهد ریخت.
Iran, Islamic Republic of
نادان، سید از بالاتر از روشنفکرش پست نخواست اینکه مالی نیست
اره جون خودش خواست پست بگیره و ادعاهایی داشت که خلافش ثابت شده.. وفقط دنبال پست هست یکی مثل محدث هیچ وقت پست نخواهد گرفت
همکار
Iran, Islamic Republic of
برادر عزیز می شناسمت. به اونی که گفته بودی این متن را علیه آقای محدث زدی، دوست من بود. خودت می دونی از کجا و از چس می سوزی.
هیچ کس به ایشان التماس نکرده . چون اصلا نیست که بهش پست بدهند
سانسور نکن سانسور
دوست
Iran, Islamic Republic of
برادر عزیز به خدا هیچی منش نیدرا چقد مردم گپ بزنن
حاج علی یاسوج
Iran, Islamic Republic of
برادر عزیز شما که اینطور بلدین وهمه گذشتگان را نا اگاه وبدونه مدیرت درست دانسته اید وایشان را هم بی توان نامیده اید پس چرا خود شما نماینده نشدید تا بهرت برای شهر ستان کارکنید همه می توانند انتقاد کنند اما ده تا پیشناهد درست بلد نیستند .
چون نداره و فقط بلد بگه
Iran, Islamic Republic of
اقای محدث دشمنی کردن هم ادابی داره خارج از دایره ادب و انصاف دارید به اقای زارعی توهین می کنید و البته این رویه ی شما هست انتظار بیشتری از شما هم نیست البته. اگر با هم مشکل دارین اسم زارعی رو ندارین
حم
Iran, Islamic Republic of
درود بر شما به خاطر این تحلیل بسیار زیبا و قابل تامل...
رضوانی
Iran, Islamic Republic of
درود بر شما
خیلی عالی بود مثل همیشه
یاسوجی
Iran, Islamic Republic of
تنها نماینده ای که هیچ گونه وعده ای نداد روشنفکر بود آقای محدث چرا می گویی مثل اینکه عقده ای هستی
Iran, Islamic Republic of
وعده نداد.... کلی وعده داد
صداقت نسب
Iran, Islamic Republic of
واقعا هیچ توفیقی برای آقای روشنکر نیست. باید فکر چاره ای باشد.
Iran, Islamic Republic of
احسنت براذر
بدبختی اینه هرکسی به خودش اجازه میده که قلم بزنه
اگر روشنفکر تو پست بده دیگه خودش رو بیچاره میکنه
طاهرمنش
Iran, Islamic Republic of
دوست عزیزم جناب آقای محدث
مطلب جنابعالی را دو سه بار خواندم. نکات بسیار راهگشا و قابل تاملی در آن است. ما نماینده ای می خواهیم که آگاه به وظایف خود باشد. درست فرمودی. نماینده ی ناظر با نماینده مجری فرق دارد. مدیران باید اجرا کننده قوانینی باشند که به عنوان بخشنامه و قانون و اساسنانه در اختیارشون هست. مدیران باید ترس از ناظر آگاه و پیگیر مطالبات مردم را داشته باشند. اینکه در دستگاههای اداری اکثر کارمندان الاف هستند از نالایقی مدیران مجزی و بی تفاوتی نمایندگان است. چه خوب فرمودی که آقای روشنفکر باید نمایتده ای ناظر باشد نه مجری. گام دوم هم انتخاب مدیران ناکارآمد است. اولین کسی که باید به خودش تلنگر بزند آقای روشنفکر است. او برای این نظام و مردم عزیزترین عضو خانواده را داده است. نباید معطل بنشیند تا مدیران بی کفایت مثل ۸ سال گذشته فقط جایگاهی را غصب کنند. من بارها از دست برخی مدیران مدیران استان با آقای روشنفکر صحبت کردم ولی احساسم این است که نباید امیدوار باشیم. به هرحال از جنابعالی که عالمانه و هوشمندانه قلم میزنی تقدیر می کنم.
خانم کیان مهر
Iran, Islamic Republic of
آنقدر تخصصی و متن سنگینی بود که پر از مفاهیم چاره ساز برای آقای روشنفکر است. از جنابعالی سپاسگزارم.
خاک توسرمن
همکار
Iran, Islamic Republic of
همکار گرامی، از یاوه گویی عده ای کامنت گذار ابایی نداشته باشد. آنچه گفتی را ما به عینه در این استان دیدیم. معرفی عده ای نظافت چیان و نگهبانان بهزیستی.برای پست مدیریتی در بهزیستی گویای روزهای تاریک ایشان است. تو را به جدت مثل گذشته بنویس تا دلهای مرده بیدار شوند.
دهدشت
Iran, Islamic Republic of
یادم هست دربدوریاست جمهوری روحانی نامه ای(مقاله ای) زدی خطاب ایشان وتقریباهمه رانصحیت میکنی ایکاش یکم خودت عمل میکردی
محدث خودش عمل نمیکنه صرفا دنبال پست هست ولی زهی خیال باطل
همکار
Iran, Islamic Republic of
برو از تمامی مدیران نالایق گذشته از سال 92 تا کنون و خادمی استاندار و بزرگواری و عدل هاشمی بپرس تا بهت بگن که به اقای محدث پیشنهاد داده بودند یا نه. انگار خیلی بهت سخت گذشته دوست عزیز؟
اتفاقا عدل هاشمی پور تحویلش نگرفت
ارجمند
United States
واقع آقای روشنفکر با کدوم پشتوانه فکری و علمی میخواهد توفیقی بدست آورد. چرا دوستان آقای روشنفکر فقط به دنبال حمله کردن هستند؟ من یقین دارم این کسانی که به این مطلب و سایر منتقدین حمله ور میشن و توهین می کنن، یک کلمه از جملات مطالب را نمی فهمند. البته از قبل هم قابل پیش بینی بود.
رضایی
United States
واقعا جاس تاسف داره. فکری به حال خودت کن. با این چماق داران به هیچ جا نمیرسی. خیلی متاسف. انگار سر گردنه رسیدین.
بویر
United States
با سلام .قطعا گذر زمان میزان توانمندی آقای روشنفکر را مشخص خواهد کرد و تعصب کورکورانه مشکلی را حل نخواهد کرد و عملکرد آقای دکتر در چهار شاخص مذکور سنگ محکی خواهد بود که نتیجه و ثمره اش را ۴ سال دیگر در صندوق های رای خواهد دید.
جمشیدنژاد
Iran, Islamic Republic of
مسائل قابل تاملی را فرمودی. به عنوان دوست و یاور جناب آقای روشنفکر انتظار دارم به این مسائل توجه ویژه داشته باشند. واقعا نماینده ناظر و نماینده مجری را برای اولین بار می شنوم. خیلی ممنطقی است که اگر نماینده خود ا مجری بداند بیش از اجرا نمی تواند توفیقی داشته باشد. خیلی عالی فرمودی. جداً استفاده کردم.
کارمند یاسوج
Iran, Islamic Republic of
تو این 40 سال نمایندگان همین شیوه را داشتند و از این پس هم چنین خواهند بود. اونهایی که ادعایی داشته نتوانستند موق باشند آقای روشنفکر که با این چماق بدستان فقط مردم را علاف نگه می دارد.
همتی
Iran, Islamic Republic of
کاسه لیسانی که تا دیروز دور بر آقای زارعی بودند الان دوبار رو سفره روشنفکر هستند. آقای نماینده بیدار باش!!!!!!!!!!!!!!
مددجو
Iran, Islamic Republic of
آقای از بخت مددجویان بهزیستی که دوباره گیر چه کسانی می افتن. بیچاره شدی آقای روشنفکر
خ نظری
Iran, Islamic Republic of
متن پرباری است برای آقای روشنفکر. دلیل پاسخهای بی منطق برای از کامنت گذاران را نمی دانم. واقعا با این شرایط اقتصادی و اوضاع مدیریتی و این همه سنگ انداختن به امثال نویسینده کجا می توانید موفق باشید؟ من هم به آقای روشنفکر رای دادم و هم ایشان را اصلح تر از رقبایش می دانستم ولی به خاطر همین رفتارهای بی پایه و اساس از ایشان فاصله گرفتم. خیلی نگران وضعیت مرکز استان هستم. از آقای روشنفکر انتظار داریم هرچه سریعتر فکری به حال و روز خود و مردم بکند.
کارمند
Iran, Islamic Republic of
ما از لحاظ فرهنگی خیلی ضعیف بودیم واقعا داریم به قهقرا می رویم. کاش اینطور نمی شد. مصیبت بار است این وضعیت. بخدا من نویسنده متن را نمی شناسم ولی همیشه سایت کبنا را می خوانم و از طرفداران سایت کبنا هستم. نمی دانم کجای مطلب این بنده خدا ایراد دارد که اینگونه عقده گشایی کرده اند؟ حالا خوبه که آقای روشنفکر عضو کمیسیون اجتماعی هستند و این طرفدرانش هستند. برای شادی روح فرهنگ بویراحمد فاتحه مع الصلوات.......
بیچاره مردم
Iran, Islamic Republic of
جانا سخن از زبان ما می گویی. آقای روشنفکر عزیز؛
نه هرکه سر بتراشد قلندری داند......
به ادامه راهت ناامیدیم برادر، ناامید
چون مردم را بیچاره میکنی.
معلول
Iran, Islamic Republic of
واقعا حرف دلمان را زدی. شیر مادرت حلالت که همیشه زبان ما معلولان هستی
لوداب سیتی
Iran, Islamic Republic of
منتظر روزهای بدتر از بد هستیم
شهروند
Iran, Islamic Republic of
یکی از مهمترین آسیب هایی که در استان بوده همراهی پیمانکاران با نمایندگان بوده متاسفانه نمایندگان کاملا تابغ آنها بودندر ایام تنتخابات و این روز ها دست راست آقای روشنفکر هم پیمانکارانی دیده میشه بنطر میرسه آقای دکتر هم خیلی بدش نمیاد و حتی اینها در محافل مختلف خودشون را همه کاره نماینده معرفی میکنن این با َشعارهای آقای روشنفکر در تضاد می باشد
صمدی
Iran, Islamic Republic of
آقای روشنفکر گوش بگیر برادر عزیز!!!
این میدان شوخی بردار نیست. اجازه نده که برای همیشه محو بشی. خیلی از اصولگرایان آرزوی شکست و ناکامی تو را دارند
محدث دنبال اینه خودش رو مطرح کنه
ایل من
Iran, Islamic Republic of
آقای محدث دستت درد نکنه. حالا اگه آقای نماینده عمل نکردند که نمی توانند موفقیتی بدست آورند، دیگه حجت بر ایشان تمام کردی.
ایل من
Iran, Islamic Republic of
آقای محدث دستت درد نکنه. حالا اگه آقای نماینده عمل نکردند که نمی توانند موفقیتی بدست آورند، دیگه حجت بر ایشان تمام کردی.
Iran, Islamic Republic of
نگو نمایندتو هم ایبینیم دلت خوشه کمیته اسیب ها واخ واخ
علیب
Iran, Islamic Republic of
بسیار عاتی
حرف حساب
Iran, Islamic Republic of
آقای کمایی باز هم شروع کردی به نگاه یکطرفه. چرا کسانی که مغرضانه دارن به اقای محدث توهین می کنند، مطالبشان را فوراً منتشر میکنی ولی مطالب ما را نمی زنی؟
حرف حساب
Iran, Islamic Republic of
من متأسفم برای یه عده آدم کینه ای و پر حقارت که دارن با بی منطقی علیه آقای محدث مطلب می نویسند. با اینکه مرتب میگن که ما نفهمیدیم که چی نوشتی ولی باز هم حرف چرند می نویسند. تئ این چند سال هرمطلبی پیرامون هرکس نوشته و هرکه را نقد کرده است، امکان نداره خلافش ثابت شده باشد.
جناب محدث تو اول برو الفبای قلم و الفبای آسیب های اجتماعی را یاد بگیر بعد بیا به دکتر مهدی روشنفکر نماینده محترم مردم بویر احمد دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی توصیه بکن .. داستان رطب خورده هست تو خودت اول عمل به کار های خوب در جهت خدمت به مردم بکن بعد به یک استاد فرهیخته که رای بالا به مجلس رفت توصیه بکن .. ببینید در چه کمیسیون مهمی پست گرفت این از تخصص و تعهد وغیرت دکتر مهدی روشنفکر هست
سعادتیان از دهدشت
Iran, Islamic Republic of
شب دراز است و قلندر بیدار.
بنشین و ببین!!!!!!!!!!!!!!!
تیتر مغرضانه همه میزنند نماینده محترم مردم بویر احمد دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی. ولی اینجا نوشته نماینده محترم مردم بویر احمد دنا.. این غرض ورزی نیست ... چرا مارگون را اضافه نکرده اید.. معلومه جناب سید علی عباس محدث
تخریب یا نقد مجلس یازدهم؟!

تخریب یا نقد مجلس یازدهم؟!

هر چه مجلس کوتاه بیایید، دیگران او را به گوشه رینگ برده و مورد ضرباتی قرار می‌دهند. تخریب‌گران ...
اختلال عاطفی فصلی؛ از علائم تا درمان

اختلال عاطفی فصلی؛ از علائم تا درمان

باور بر این است که اختلال عاطفی فصلی به دلیل اختلال در ریتم شبانه روزی بدن رخ می دهد....
سبقت «واکسن آنفولانزا» از «دنا پلاس»

سبقت «واکسن آنفولانزا» از «دنا پلاس»

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مصاحبه‌اش اشاره کرد که از 16 میلیون واکسن آنفولانزای ...