سیاست
رئیس‌جمهور شاكی!
رئیس‌جمهور شاكی!
۱۸ آبان ۱۳۹۹ ۱۱:۱۷
دست رد به ‌ پوپولیسم
دست رد به ‌ پوپولیسم
۱۸ آبان ۱۳۹۹ ۰۱:۵۴