سیاست
پاسخ تند روحانی به قالیباف
دوئل 1400
دوئل 1400
۱۶ مهر ۱۳۹۹ ۰۸:۱۵
نبرد کفتارها +  فیلم
نبرد کفتارها + فیلم
۱۵ مهر ۱۳۹۹ ۱۵:۵۱