ارسال اين مطلب به دوستان

(( یادداشت ارسالی؛ با تغییر مدیرعامل؛ کام پرسنل پتروشیمی گچساران شیرین شد )) 
1