ارسال اين مطلب به دوستان

(( مهاجری، فعال اصولگرا: صادق محصولی این همه ثروت را از کجا آورده که ابرسرمایه دار شده است؟ )) 
1