ارسال اين مطلب به دوستان

(( پاسخی به یادداشت بزرگواری؛ قسم روباه را باور کنیم یا دم خروس را ))