ارسال اين مطلب به دوستان

(( نامه همتی به رئیسی؛ مطالبات مردم به نقطه حساسی رسیده است / واکنش همتی به خرید سوغاتی از آمریکا توسط هیات همراه رئیسی )) 
1