?> ارسال اين مطلب به دوستان - امام جمعه خطاب به فرماندار کهگیلویه: چاپلوسان را از خودتان دور کنید (+ تصاویر) - کبنانیوز

ارسال اين مطلب به دوستان

(( امام جمعه خطاب به فرماندار کهگیلویه: چاپلوسان را از خودتان دور کنید (+ تصاویر) ))