ارسال اين مطلب به دوستان

(( بازی صنعت، پول و معیشت هنرمند را به بن بست می‌کشاند / مردم اگر به داد هنرمندان نرسند، باید فاتحه موسیقی‌ را خواند / دوره مدیریت کمالوندی بی‌نظیرترین دوران بود )) 
1