ارسال اين مطلب به دوستان

(( گیر سد آبریز ظلم منطقه‌طلبانه دولت، به‌ویژه وزارت نیرو است که مردم مظلوم کهکیلویه را گوجه چین خوزستان کرده / بهتر است قدرتمندانه با همراهی نمایندگان در دولت حضور و خواستار احداث این سد و احقاق حق مردم مظلوم کهگیلویه شوید )) 
1