ارسال اين مطلب به دوستان

(( تمام واقعیت‌های سد آبریز کهگیلویه؛ این سد هیچ گونه آثار منفی در پایین دست ندارد / 4 استان از آب‌های کهگیلویه و بویراحمد بهره‌مند می‌شوند / بهبهان 20 سال است که از سدکوثر سیراب می‌شود )) 
1