ارسال اين مطلب به دوستان

(( چرا اکثر حاکمان سیاسی دنیا از رفتن ترامپ خوشحال هستند؟ )) 
1