ارسال اين مطلب به دوستان

(( اشتباه تاریخی ما فاصله گرفتن از رهبری بود / عقلای هر دو جناح باید دور رهبری حلقه بزنند )) 
1