ارسال اين مطلب به دوستان

(( برخورد با متخلفان یا جلوگیری از ورود هواداران؛‌ صورت مساله را پاک نکنیم )) 
1