ارسال اين مطلب به دوستان

(( اکبری:طبق برنامه ششم توسعه شهرداری حق افزایش عوارض را ندارد/ دانشی:افزایش عوارض اقدام کمرشکنی است/ احمدی‌کیش:با توجه به مسائل امنیتی و آسیب‌های اجتماعی در خصوص عوارض جمعه‌بازار تجدیدنظر کنیم/ آشنا: برخی می‌گویند شورای یاسوج ضعیف است و راست می‌گویند )) 
1