ارسال اين مطلب به دوستان

(( «دولت بدون میز و صندلی» تنها راه برگرداندن امید به مردم ))