ارسال اين مطلب به دوستان

(( فیلم| لحظه گرفتار شدن پژو پارس وسط سیل در جاده پیرزال کهگیلویه و فریادهای مردم )) 
1