ارسال اين مطلب به دوستان

(( تف به این برجام و فرجام و به تَکرار دروغ ))