کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

سازمان نظام وظیفه اعلام کرد

اعلام شرایط معافیت کفالت سربازی

1 مرداد 1400 ساعت 13:53

شرایط معافیت کفالت سربازی از سوی سازمان نظام وظیفه اعلام شد.


شرایط معافیت کفالت سربازی از سوی سازمان نظام وظیفه اعلام شد.
اعلام نظام وظیفه شرایط معافیت کفالت سربازی به شرح ذیل است:
۱- یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد.
۲- یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر
۳- تنها برادر تنی سرپرست خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند ذکور غیر محجور
۴- تنها برادر سرپرست برادر کبیر نیازمند مراقب و فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیر محجور و فاقد شغل
۵- یگانه سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام
۶- یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند یا جده فاقد شوهر و فرزند
۷- مشمولی که همسرش فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر بوده مادامی که ازدواج مجدد نکرده است و یا همسری دارد که بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت باشد.
۸- یکی از فرزندان پسر سربازی که در حین خدمت سربازی فوت کند و یا یکی از فرزندان ذکور خانواده‌ای که یک فرزند آن خانواده در حین انجام خدمت سربازی فوت کرده باشد.


کد مطلب: 437082

آدرس مطلب :
https://www.kebnanews.ir/news/437082/اعلام-شرایط-معافیت-کفالت-سربازی

کبنانیوز
  https://www.kebnanews.ir