تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۵۲
کد مطلب : ۴۳۵۲۱۱
کبنا گزارش می‌دهد

لیست نهایی نامزدهای انتخابات ششمین دوره شوراهای شهرستان کهگیلویه + اسامی

۰
لیست نهایی نامزدهای انتخابات ششمین دوره شوراهای شهرستان کهگیلویه + اسامی
کبنا ؛ ستاد انتخابات شهرستان کهگیلویه طی اطلاعیه‌ای اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شده برای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرهای شهرستان کهگیلویه را اعلام کرد.
 به گزارش کبنا به نقل از کمیته روابط عمومی و تبلیغات فرمانداری شهرستان کهگیلویه؛ اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر دهدشت، مرکز شهرستان کهگیلویه به شرح زیر است؛
 ۱ - آقای رحیم احمدی زاد فرزند مهمید کد نامزد ۱۲۴
۲ - آقای سلیمان آخش فرزند محمد کد نامزد ۱۲۵
۳ - آقای سیدفرج اله آذرنیا فرزند مصطفی کد نامزد ۱۲۷
۴ - آقای محمد آران پور فرزند صفدر کد نامزد ۱۲۸
۵ - آقای سیدحمید امیری فرزند سیدعبدالبابا کد نامزد ۱۴۲
۶ - آقای روح الله اندرزیان فرزند حیدر کد نامزد ۱۴۵
۷ - آقای اکبر بازیارپور فرزند مظفر کد نامزد ۱۴۶
۸ - آقای زین العابدین بالوایه فرزند صدراله کد نامزد ۱۴۷
۹ - آقای حافظ براتی مقدم فرزند فایظ کد نامزد ۱۴۸
۱۰ - آقای تقی بهادر فرزند خیرالله کد نامزد ۱۵۱
۱۱ - آقای رضا بیژنی مقدم فرزند علی کد نامزد ۱۵۲
۱۲ - آقای طاهر پاداش فرزند بهرامقلی کد نامزد ۱۵۴
۱۳ - آقای مصطفی پارسائی فرزند خداخواست کد نامزد ۱۵۶
۱۴ - آقای رهام پژوهش فرزند فلامرز کد نامزد ۱۵۷
۱۵ - آقای کوروش پورک پور فرزند خداکرم کد نامزد ۱۵۸
۱۶ - آقای رضا پیروزه فرزند محمد کد نامزد ۱۵۹
۱۷ - آقای آیت اله تاوان فرزند اسداله کد نامزد ۱۶۲
۱۸ - آقای حسین جهادگر فرزند فتح اله کد نامزد ۱۶۵
۱۹ - آقای سیدعلی اکبر جهانتاب فرزند سیدنصرالله کد نامزد ۱۶۷
۲۰ - آقای داریوش حفیظی فرد فرزند خداداد کد نامزد ۱۶۸
۲۱ - آقای جهان حیدری نژاد فرزند سیف اله کد نامزد ۱۶۹
۲۲ - آقای مصدق خورشیدی نسب مشهور به خورشیدی نسب فرزند داراب کد نامزد ۱۷۱
۲۳ - آقای امیر خیام فرزند عبدالله کد نامزد ۱۷۲
۲۴ - آقای علی شیر دادوند فرزند علی حسن کد نامزد ۱۷۴
۲۵ - آقای ایمان داورپناه فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۷۵
۲۶ - آقای سیدنصرت اله درخشان فرزند سیدعزت اله کد نامزد ۱۷۸
۲۷ - آقای یعقوب دمساز فرزند غفار کد نامزد ۱۸۱
۲۸ - آقای حبیب اله دیبا فرزند سپهدار کد نامزد ۱۸۲
۲۹ - آقای خسرو دیدار فرزند ولی کد نامزد ۱۸۴
۳۰ - آقای هادی زاهدی پور فرزند حیات الله کد نامزد ۱۸۵
۳۱ - آقای ایرج سخن سنج فرزند علی سینا کد نامزد ۱۸۶
۳۲ - خانم حکیمه سروش مقدم فرزند برزو کد نامزد ۱۸۷
۳۳ - آقای محمود سهامی فرزند علی کد نامزد ۱۸۹
۳۴ - آقای مهدی شهیدزاده فرزند اسدالله کد نامزد ۱۹۱
۳۵ - آقای مسعود صداقت جوء فرزند محمد کد نامزد ۱۹۴
۳۶ - آقای اکبر صلاحی فرزند منصور کد نامزد ۱۹۵
۳۷ - آقای سیامک عزیزی فرزند فتح اله کد نامزد ۱۹۶
۳۸ آقای فرشید عزیزی طاس‌احمدی مشهور به فرشید عزیزی فرزند سالار کد نامزد ۱۹۷
 ۳۹ - آقای میلاد فاتحی فرزند آزاد کد نامزد ۱۹۸
۴۰ - آقای سیدداریوش فاطمی فر فرزند سیداحمد کد نامزد ۲۱۲
۴۱ - آقای علی فروغی زاده مشهور به چراغعلی فرزند علی شیر کد نامزد ۲۱۵
۴۲ - آقای سیدکرامت اله کاظمی فرزند سیدقدرت اله کد نامزد ۲۱۷
۴۳ - آقای محمدعلی کاظمی فرزند امامقلی کد نامزد ۲۱۸
۴۴ - آقای رحمان کاظمی نسب فرزند لهراسب کد نامزد ۲۱۹
۴۵ - آقای سیدامیرحسین کشاورز فرزند سیدعبدمحمد کد نامزد ۲۴۲
۴۶ - آقای سیدمصطفی کشاورز فرزند سیدمختار کد نامزد ۲۴۵
۴۷ - آقای احمد کشاورزی فرزند امرالله کد نامزد ۲۴۶
۴۸ - آقای سیدمجید گنجی فرزند سیدقباد کد نامزد ۲۴۷
۴۹ - خانم زینب السادات گنجیانی فرزند سیدگنجی کد نامزد ۲۴۸
۵۰ - آقای جهان مجیدی پویا فرزند علی کد نامزد ۲۵۱
۵۱ - آقای سیدعبدالله محقق مشهور به سیدعبدالله فرزند سیدعبدالطیف کد نامزد ۲۵۲
۵۲ - آقای سیدعلی محمد موسوی امجد مشهور به سید هادی فرزند سیدغلام محمد کد نامزد ۲۵۹
۵۳ - آقای سیدعلی موسوی نسب فرزند مهرعلی کد نامزد ۲۶۱
۵۴ - آقای سیدحسین وزیری پور فرزند سیدمحمدشفیع کد نامزد ۲۶۲
 نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۷ نفر اسـت، رأی دهـندگان در روز اخذ رأی فـقط اسامی
تعداد حداکثر ۷ نفـر را می‌توانند در برگ رأی بنویسند.
 
اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر سوق به شرح زیر است:
 ۱-آقای حسین اسکندری فرزند الماس کد نامزد ۱۵
 ۲-آقای سید ستار تقوی فرزند سید محمد کد نامزد ۱۷
 ۳- آقای محمد حسینی‌نیا فرزند بهرام کد نامزد ۱۹
 ۴- آقای جهانگیر دست پاک فرزند علی کرم کد نامزد ۲۱
 ۵- خانم زهرا رستمی ابرزگه فرزند بیت الله کد نامزد ۲۴
 ۶- آقای سید وحید رضویان سوق فرزند سید نوزر کد نامزد ۲۵
 ۷- آقای هدایت زاهدی فرزند نصیر کد نامزد ۲۶
 ۸- آقای محمد شاکری فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۲۷
 ۹- آقای مهرداد کرمی فرزند بهرام کد نامزد ۲۹
 ۱۰- خانم حلیمه کهن سال فرزند سلبعلی کد نامزد ۴۱
 ۱۱- آقای پژمان محنائی فرزند رزم آرا کد نامزد ۴۲
 ۱۲- آقای جبار مسعودی فرزند مؤمن کد نامزد ۴۵
 ۱۳- آقای سید ابوالفضل نجاتی فرزند سید موسی کد نامزد ۴۶
 ۱۴- آقای محمد یزدانی نیا فرزند عبدالله کد نامزد ۴۷
 
اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر قلعه رئیسی به شرح زیر است:
 ۱ - آقای شاهرخ آبرود فرزند محمدقلی کد نامزد ۱۵
۲ - آقای رستم ابرون فرزند خداکرم کد نامزد ۱۶
۳ - آقای مهدی ارمند فرزند جهرم کد نامزد ۱۷
۴ - آقای قدرت اله اشکبوس فرزند مندنی کد نامزد ۱۸
۵ - آقای مصطفی اشکبوس فرزند شیرعلی کد نامزد ۱۹
۶ - آقای مجید اطمینان زاده فرزند هومان کد نامزد ۲۱
۷ - آقای امین اورنگ فرزند خدارحم کد نامزد ۲۴
۸ - آقای علی جان بادین فرزند احمد کد نامزد ۲۵
۹ - آقای جمال بهشتیان پور فرزند گرگعلی کد نامزد ۲۶
۱۰ - آقای اصغر رزاقی فرزند خان جان کد نامزد ۲۷
۱۱ - آقای مهدی شریفی نسب فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۸
۱۲ آقای علی عابدی اصل فرزند حسینعلی کد نامزد ۴۱
 ۱۳- آقای حمزه عدالت خواه فرزند قدرت اله کد نامزد ۴۲
۱۴ - آقای محمد علامه‌ای فر فرزند محمدخان کد نامزد ۴۵
۱۵ - آقای داریوش فاطمیان مشهور به پیرامون فرزند فلامرز کد نامزد ۴۶
۱۶ - آقای خالق فرزاد فرزند حجت اله کد نامزد ۴۷
۱۷ - آقای ولی فرزاد فرزند بیت اله کد نامزد ۴۸
۱۸ - آقای شیروان کریمی مفرد فرزند ذولفعلی کد نامزد ۵۱
۱۹ - آقای فرشاد کیانی اصل فرزند هیبت الله کد نامزد ۵۲
۲۰ - خانم زینب مهرجو فرزند محمدقلی کد نامزد ۵۴
۲۱ - آقای محسن نیکوکاری فرزند خیبر کد نامزد ۵۶
۲۲ - آقای امید ویسی نیا فرزند امان اله کد نامزد ۵۷
توجه:
۱ -نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر اسـت، رأی دهـندگان در روز اخذرأی فـقط اسامی
تعداد حداکثر ۵ نفـر را می‌توانند در برگ رأی بنویسند.
 
 اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر دیشموک به شرح زیر است:
 ۱ - آقای روح الله اسفرم فرزند نعمت الله کد نامزد ۱۵
۲ - آقای محمد افریدون فرزند لهراس کد نامزد ۱۶
۳ - آقای محسن اکرمی نژاد فرزند باراحمد کد نامزد ۱۷
۴ - آقای حمزه اندیشه فرزند احمد کد نامزد ۱۸
۵ - آقای حجت الله بزرگ امید فرزند علی نظر کد نامزد ۲۱
۶ - آقای بهادر بیهم فرزند محمد کد نامزد ۲۴
۷ - آقای ایرج پذیرش فرزند بهرام کد نامزد ۲۵
۸ - آقای خدامراد پذیره فرزند مهدی کد نامزد ۲۶
۹ - آقای امیر داوودی نژاد فرزند بمونی کد نامزد ۲۷
۱۰ - آقای مصطفی دلیری مقدم فرزند شگراله کد نامزد ۲۹
۱۱ - آقای نصرت الله دهناد فرزند اسدالله کد نامزد ۴۱
۱۲ آقای حمید دیدبان فرزند علی کرم کد نامزد ۴۲
۱۳ - آقای سیدطیب رستگاری فرزند سیدکمال الدین کد نامزد ۴۵
۱۴ - آقای فیروز رضائی مقدم فرزند محمدطاهر کد نامزد ۴۶
۱۵ - آقای هجیر رهبر فرزند قلی کد نامزد ۴۷
۱۶ - آقای محمد روائی فرزند محمود کد نامزد ۴۸
۱۷ - آقای الله داد روشن فرزند رحیم کد نامزد ۴۹
۱۸ - آقای محمدمراد صادقی فرزند محمدرحیم کد نامزد ۵۱
۱۹ - آقای محسن طاوسیان فرزند حسن کد نامزد ۵۲
۲۰ - آقای فاضل طلائی مقدم فرزند عزیزقلی کد نامزد ۵۴
۲۱ - آقای صاحب مجاوند فرزند ولی کد نامزد ۵۷
۲۲ - آقای جمشید نری میسا فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۸
۲۳ - آقای محمدرضا نعمت پور فرزند رمضان کد نامزد ۵۹
۲۴ - آقای حمید نوربخش فرزند زهراب کد نامزد ۶۱
۲۵ - آقای کیامرز ویسی فرزند موسی کد نامزد ۶۲
نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۵ نفر اسـت، رأی دهـندگان در روز اخذ رأی فـقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفـر را می‌توانند در برگ رأی بنویسند.
 ۲ -هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری کهگیلویه در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می‌باشد.
۳ -شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.
نام شما

آدرس ايميل شما

فیلم/ رئیسی: اقتصاددان‌ها را به خط می‌کنم

فیلم/ رئیسی: اقتصاددان‌ها را به خط می‌کنم

نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری: برای من خدمت کردن در دستگاه قضا مغتنم است. امروز مواجه شدم ...
تلاش‌هاي اصلاح‌طلبانه؛ چرا همتی نمی‌تواند نماینده اصلاح‌طلبان باشد؟

تلاش‌هاي اصلاح‌طلبانه؛ چرا همتی نمی‌تواند نماینده اصلاح‌طلبان باشد؟

همتي و مهرعليزاده اما تمام توجه‌شان معطوف به اصلاح‌طلبان نيست. همتي در روزهاي اخير در ...
آخرین اظهارات جهانگیری در باره رد صلاحیتش، اصلاح‌طلبان و شورای نگهبان

آخرین اظهارات جهانگیری در باره رد صلاحیتش، اصلاح‌طلبان و شورای نگهبان

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اهمیت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش‌رو گفت: گاهی ...