کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

(تصاویر) زنان نامرئی!

4 خرداد 1400 ساعت 18:09

اینجا برخلاف زندگی پرآشوب مدرنیته شهر‌ها کسی در دفتر وکلا یا ادارات مسئول صف نبسته تا با اصرار و هزینه حق الوکاله نام همسرش را پس از طلاق و جدایی از شناسنامه حذف نماید!


قصه جدول‌های خالی از نام در پشت شناسنامه مردان ذلقی با داشتن فرزندان متعدد یکی از شگفتی‌های زندگی در مناطق دور دست است.
مردان ذلقی پس از ازدواج و گا‌ها تعدد زوجین و تولید نسل ردیف‌ها پشت شناسنامه که بعضا تا صفحه دوم هم ادامه دارد و با خط جهت نما اشاره می‌دارد ادامه در صفحه بعدی فرزند ثبت شده، اما دریغ از نام یک همسر در پشت شناسنامه هویتی که گرچه از لحاظ شرعی به همسر داده شده، اما به لحاظ ثبت وقایع قانونی خالی است.
آنجا که ازدواج در کمال سادگی و با حضور ملا‌های محلی (عاقد) ازدواج در بین اقوام و قبیله رسمی می‌شود، اما ثبت در دفاتر وجود ندارد.
موالید فرزندان ادامه دارد و یکی پس از دیگری پا به عرصه حیات می‌گذارند و با معرفی بهداشت روستا یا بهورز صاحب شناسنامه می‌شوند و جدول‌های پشت شناسنامه پدر را سیاهه می‌نمایند تا پدر مالکانه بر سر فرزندانش باشد و شاید در فرصتی کوتاه تجدید فراش نماید و جدولی دیگر برای زنی از دیار دلقی پر نشود.
اینجا برخلاف زندگی پرآشوب مدرنیته شهر‌ها کسی در دفتر وکلا یا ادارات مسئول صف نبسته تا با اصرار و هزینه حق الوکاله نام همسرش را پس از طلاق و جدایی از شناسنامه حذف نماید!


 


کد مطلب: 434601

آدرس مطلب :
https://www.kebnanews.ir/news/434601/تصاویر-زنان-نامرئی

کبنانیوز
  https://www.kebnanews.ir