پایگاه خبری کبنا نیوز 4 آذر 1400 ساعت 17:20 https://www.kebnanews.ir/article/441698/ورزش-های-بومی-محلی-بویراحمد -------------------------------------------------- یادداشت| عنوان : ورزش‌های بومی و محلی بویراحمد محمد فرزامی -------------------------------------------------- یکی دیگر از مصادیق و شاخصه‌ها و آیتم‌های فرهنگی در خرده فرهنگ هر دیار و یا ایل و قبیله‌ای بازی‌های بومی و محلی است. متن : یکی دیگر از مصادیق و شاخصه‌ها و آیتم‌های فرهنگی در خرده فرهنگ هر دیار و یا ایل و قبیله‌ای بازی‌های بومی و محلی است. ضمن اینکه بازی‌های بومی مبتنی بر فرهنگ، اعتقادات، باورها، انگارهای خاص و اوضاع جغرافیایی طبیعی و انسانی آن منطقه است. بنابراین از گذشته‌های دور بازی‌های بومی و محلی در شهرستان بویراحمد رایج بوده و به مراتب جایگاه خاصی هم دارند و گاهی تعدادی از آن بازی‌ها چون سواربازی و تیراندازی نشانی از روح حماسی و خصلت دلاوری مردم دیار بویراحمد را دارد و این بازی‌های برآمده از رزم و بزم از مصادیق فرهنگی منطقه می‌باشد که به اختصار و موجز تعدادی را نام می‌برم. سوارکاری، تیراندازی (معمولا با تفنگ برنو)، الختر، کل‌کله‌برد «سنگ بازی»، گرنادوال «بندبازی»، برف‌بازی «گره برفی»، چوکلی، کله روانک و خناتپک… محمد فرزامی پژوهشگر فرهنگ بومی کبنا را در اینستاگرام دنبال کنید؛ www.instagram.com/kebnanewsir