_BLOCK}']['prms'][2] = 17; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['cache_expired'] = 0; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['cache_modified'] = '1397-10-24 11:05:26'; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['func'] = 'Get_Main_Block_Child_voice'; $conf['{Doc_Rate_Box}']['cache_html'] = '0'; $conf['{Doc_Rate_Box}']['func'] = 'Get_Doc_Rate_Box'; $conf['{DOC_FEEDBACK_FORM}']['cache_html'] = '0'; $conf['{DOC_FEEDBACK_FORM}']['func'] = 'Get_Doc_Feedback_Form'; ?>_BLOCK}']['prms'][2] = 17; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['cache_expired'] = 0; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['cache_modified'] = '1397-10-24 11:05:26'; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['cache_html'] = '1'; $conf['{GET_VOICE_MAIN_BLOCK}']['func'] = 'Get_Main_Block_Child_voice'; $conf['{Doc_Rate_Box}']['cache_html'] = '0'; $conf['{Doc_Rate_Box}']['func'] = 'Get_Doc_Rate_Box'; $conf['{DOC_FEEDBACK_FORM}']['cache_html'] = '0'; $conf['{DOC_FEEDBACK_FORM}']['func'] = 'Get_Doc_Feedback_Form'; ?>پایگاه خبری کبنا نیوز 12 فروردين 1400 ساعت 23:25 https://www.kebnanews.ir/news/432552/آغازی-تلخ-سال-جدید-ضرورت-بررسی-دلایل-جدی-نگرفتن-کرونا-دیدگاه-روانشناسی -------------------------------------------------- در ستاد مقابله با کرونای کهگیلویه مطرح شد عنوان : آغازی تلخ در سال جدید/ضرورت بررسی دلایل«جدی نگرفتن کرونا» از دیدگاه روانشناسی -------------------------------------------------- رییس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه گفت:در حیطه روانشناسی اجتماعی هیچ وقت کاری انجام نشده است رفتار مردم، بی‌تفاوتی نسبت به موج‌های جدید و مقابله با محدودیت‌ها نیاز به آسیب‌شناسی دارد. متن : به گزارش کبنا از دهدشت جلسه ستاد مقابله با کرونا در فرمانداری کهگیلویه برگزار شد. رئیس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه گفت: هر آنچه لازم بود در ستاد مقابله با کرونا مطرح کردیم اما این حجم از بی‎تفاوتی حرفی برای ما باقی نمانده است. محمدطاهر طیب زادگان مطرح کرد: تعداد موارد بستری شهرستان روزانه به 17 مورد رسیده این در حالی است که از ابتدای شیوع آمار روزانه سه تا چهار نفر بوده است. سخنگوی ستاد کرونای کهگیلویه افزود: در حیطه روانشناسی اجتماعی هیچ وقت کاری انجام نشده است رفتار مردم، بی‌تفاوتی نسبت به موج‌های جدید و مقابله با محدودیت‌ها نیاز به آسیب‌شناسی دارد. وی با اشاره به اینکه مراکز مشاوره ازدواج تعطیل شده اما ازدواج‌ها بدون طی مراحل قانونی رونق گرفته است،گفت: از فعالیت تالارها جلوگیری شد اما در مجاورت تالارها و در دشت و صحرا عروسی برگزار می‌شود و در همین عروسی‌ها اگر مواردی مبتلا شوند اوج پرخاشگری را با کادر درمان دارند و ما را مقصر می‌دانند. طیب‌زادگان با اشاره به افزایش حجم نمونه‌ها گفت: احتمالا جوابدهی با یک هفته تأخیر دور از انتظار نیست. این مسؤول با انتقاد از اجرایی نشدن مصوبه‌های مقابله با کرونا تصریح کرد: در نشست آخر سال 1399 مصوب شد ورودی‌ها مسدود و از ورود مسافر غیر بومی جلوگیری شود اما سؤوال اینجاست چه اقدامات موثری در ورودیها انجام دادیم