پایگاه خبری کبنا نیوز 28 دی 1400 ساعت 21:23 https://www.kebnanews.ir/video/443667/فیلم-روایت-وزیر-اقتصاد-صابون-گلنار -------------------------------------------------- عنوان : فیلم | روایت وزیر اقتصاد از صابون گلنار -------------------------------------------------- صحبت خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی درباره خاطره داشتن مردم با صابون گلنار سوژه فعالین فضای مجازی شده است. متن : صحبت خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی درباره خاطره داشتن مردم با صابون گلنار سوژه فعالین فضای مجازی شده است.