پایگاه خبری کبنا نیوز 28 آبان 1399 ساعت 15:35 https://www.kebnanews.ir/video/427662/فیلم-غلط-کردم-روحانی-حمایت -------------------------------------------------- معاون سابق سازمان تربیت بدنی؛ عنوان : فیلم/ غلط کردم از روحانی حمایت کردم! -------------------------------------------------- «فائقی» معاون سابق سازمان تربیت بدنی: ۸ سال قبل یک غلطی کردم! اشتباه بزرگی کردم از دولت روحانی حمایت کردم. متن : «فائقی» معاون سابق سازمان تربیت بدنی: ۸ سال قبل یک غلطی کردم! اشتباه بزرگی کردم از دولت روحانی حمایت کردم.