پایگاه خبری کبنا نیوز 25 شهريور 1400 ساعت 1:15 https://www.kebnanews.ir/news/439054/شهردار-سی-سخت-انتخاب -------------------------------------------------- با رأی اعضا؛ عنوان : شهردار سی سخت انتخاب شد -------------------------------------------------- جلسه شورای اسلامی شهر سی‌سخت برگزار شد و در ادامه با رأی اکثریت اعضاکیانوش صیادی به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد. متن : جلسه شورای اسلامی شهر سی‌سخت برگزار شد و در ادامه با رأی اکثریت اعضا، کیانوش صیادی به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد. به گزارش کبنا، محمد فرهادی، سخنگوی شورای اسلامی شهر سی سخت در دوره ششم، گفت: در جلسه روز گذشته این شورا، کیانوش صیادی با اکثریت آراء به عنوان شهردار شهر سی سخت انتخاب شد.