پایگاه خبری کبنا نیوز 1 بهمن 1400 ساعت 15:20 https://www.kebnanews.ir/gallery/443761/2/قبول-کنیم-رئیسی-سفر-روسیه-آبروی-رو-برد -------------------------------------------------- فضای مجازی؛ عنوان : قبول کنیم رئیسی در سفر به روسیه آبروی ما رو برد! --------------------------------------------------  ‏بیاید قبول کنیم رئیسی در سفر به روسیه آبروی ما رو برد! متن :  یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: ‏بیاید قبول کنیم رئیسی در سفر به روسیه آبروی ما رو برد! آخه فقط سفرهایی که توشون؛ به هواپیمات سوخت ندن؛ جلو امیر کویت زانو بزنی؛ بیشتر از ۸۰۰متر حق رفتن نداشته باشی؛ و... نشان دهنده عزت و اقتداره!