پایگاه خبری کبنا نیوز 4 تير 1393 ساعت 9:30 https://www.kebnanews.ir/gallery/53446/2/بیلبوردهائی-حرف-گفتن -------------------------------------------------- عنوان : بیلبوردهائی که حرف برای گفتن دارند -------------------------------------------------- متن :   در میان بنرهای نصب شده در میادین شهر گچساران و تابلوهای ادارات این 3 بیشترین نمود را داشته است. مخاطبین می توانند درباره این تصاویر نظر خود را اعلام نمایند؛