پایگاه خبری کبنا نیوز 19 اسفند 1399 ساعت 3:05 https://www.kebnanews.ir/news/431807/همه-چیز-درباره-طرح-همسان-سازی-حقوق-هیأت-علمی-دانشگاه-ها-رتبه-بندی-معلمان-روشنفکر-کجای-معادله -------------------------------------------------- یادداشت ارسالی؛ عنوان : همه چیز درباره طرح همسان سازی حقوق هیأت علمی دانشگاه‌ها و رتبه بندی معلمان/ روشنفکر کجای معادله است؟! -------------------------------------------------- نماینده مردم شریف شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون از موافقان این طرح‌ها بوده و صحبت‌هایی نیز در کمیسیون تلفیق در این خصوص ارائه کرده و نه اینکه به صورت برجسته اعلام شود که مجلس با طرح پیشنهادی نماینده بویراحمد موافقت کرده است! متن : چند روزی است که خبری تحت عنوان «تأیید طرح پیشنهادی روشنفکر درخصوص همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و طرح طبقه بندی معلمان» انتشار یافته که ظاهراً اطرافیان نماینده محترم مردم شریف شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون این خبر را تهیه و در اختیار رسانه‌ها قرار داده و در کنار این خبر، فایل صحبت‌های موافقت ایشان با این طرح‌ها در کمیسیون تلفیق نیز منتشر شده است! آنچه که جالب است همه آگاهان (اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و معلمان و .....) به درستی می‌دانند که این طرح (و یا در مراحلی به صورت لایحه از سوی دولت ارائه شده) مدت‌ها و بلکه سال‌ها در دولت و مجلس مطرح بوده و امسال در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شدند که نماینده بویراحمد، دنا و مارگون نیز صرفاً به عنوان موافق این طرح‌ها در کنار حدود 200 نماینده موافق، صحبت‌هایی نیز داشته است و اینکه این طرح‌ها را به نام نماینده بویراحمد مصادر کنند، امری نادرست است. در موافقت با این طرح‌ها، نمایندگان بسیاری در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس صحبت‌هایی داشته‌اند که به جز نماینده مردم شریف شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون، هیچکدام از آنان ادعای اینکه مبدع و مبتکر طرح‌های فوق بوده‌اند را نداشته‌اند. بنابراین صرفاً موافقت و صحبت در خصوص طرح و لایحه‌ای در مجلس، نمی‌تواند دلیلی بر آن باشد که آن نماینده عامل و مسببِ ابتکار و تصویب آن بوده است. لذا شایسته است که در این خصوص با مردم از درِ صداقت و شفافیت درآمده و دانست که مردم از مجاری مربوطه اخبار لازم را کسب کرده و خود به تحلیل و بررسی صحت آن می‌پردازند. از این رو می‌بایست گفته شود که نماینده مردم شریف شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون از موافقان این طرح‌ها بوده و صحبت‌هایی نیز در کمیسیون تلفیق در این خصوص ارائه کرده و نه اینکه به صورت برجسته اعلام شود که مجلس با طرح پیشنهادی نماینده بویراحمد موافقت کرده است!