کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

فضای مجازی؛

قبول کنیم رئیسی در سفر به روسیه آبروی ما رو برد!

1 بهمن 1400 ساعت 15:20

 ‏بیاید قبول کنیم رئیسی در سفر به روسیه آبروی ما رو برد!


 یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: ‏بیاید قبول کنیم رئیسی در سفر به روسیه آبروی ما رو برد!
آخه فقط سفرهایی که توشون؛
به هواپیمات سوخت ندن؛
جلو امیر کویت زانو بزنی؛
بیشتر از ۸۰۰متر حق رفتن نداشته باشی؛
و...
نشان دهنده عزت و اقتداره!


کد مطلب: 443761

آدرس مطلب :
https://www.kebnanews.ir/gallery/443761/2/قبول-کنیم-رئیسی-سفر-روسیه-آبروی-رو-برد

کبنانیوز
  https://www.kebnanews.ir