مسابقات مقدماتی رشته های ورزشی جشنواره روستاهای گچساران با نام مشک و ملار(۲) پیگیری شد.

اولین شماره هفته نامه “گچساران نو” با نگاهی بر انتخابات شوراهای شهر و روستا منتشر شد.

امروز پنج شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶
  • خبرهای ورزشی ایران و جهان