بازی جنجالی تیمهای نفت و گاز گچساران و اروند خرمشهر به سود خرمشهریها به پایان رسید.

طی حکمی ,امین کاظم نژاد رئیس ستاد جوانان و دانشجویان دکتر روحانی در گچساران شد.

امروز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • خبرهای ورزشی ایران و جهان