چمن: دو رشته جدید به دانشگاه علوم پزشکی اضافه شد

رضا چمن، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی موفق به دریافت مجوز دو رشته دستیاری تخصصی جراحی عمومی و همچنین زنان و زایمان شده‌ایم.