- کبنانیوز؛ کبناخبر - http://kebnanews.ir -

مرگ صلح نوبل در میانمار / بنز هم به ایران آمد /بازگشت ۲۵۰۰داعشی چشم‌آبی به خانه /ژست قلدری برای ماندن در برجام / انتقام بلندقامتان از ایتالیا

فاتحه صلح نوبل را خواندند؛ بنز هم به ایران آمد؛ وحشت اروپا از بازگشت ۲۵۰۰داعشی چشم‌آبی به خانه؛ برجام در تنگنا؛ انتقام بلندقامتان از ایتالیا و صعود تاریخی با تعویض‌های برانکو؛ از جمله عناوین صفحه اول روزنامه‌های امروز کشورند.

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌‌های امروز (چهارشنبه، ۲۲شهریور) در قسمت پایین، قابل مشاهده است: