معاون سیاسی اجتماعی فرماندار بویراحمد در جلسه پنجمین دوره انتخابات تعیین نماینده سازمان‌های مردم نهاد در هیات نظارت شهرستان بویراحمد که با حضور و شرکت سمن‌ها برگزار شد اظهار کرد: امروزه سرمایه اجتماعی در سایه فعالیت گروه‌های مردمی است و دولت قادر نیست تمامی وظایف را بر دوش بگیرد.
عبدالحمید پناهی گفت: سازمان‌های مردم نهاد «NGO» سازمان هایی با شخصیت غیردولتی، حقوقی، مستقل، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که فعالیتشان داوطلبانه است و بر اساس رعایت چارچوب قوانین کشور فعالیت می‌کنند.
وی تصریح کرد: معضلات و آسیب‌هایی که در جامعه ما وجود دارند نیازمند توسعه اجتماعی و فرهنگی می‌باشد، مانند تخریب محیط زیست، منابع طبیعی، آب آشامیدنی، بهداشت، سلامت، خودکشی، اعتیاد، طلاق و فقر را سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند ورود کنند و گره گشا باشند.
پناهی بیان کرد: این سازمان‌ها دولت را تهدید نمی‌کنند بلکه برای دولت فرصت خوبی هستند چرا که زمانی جامعه قدرتمند می‌شود که مشارکت مردم بیشتر باشد.
معاون سیاسی فرماندار بویراحمد با بیان اینکه دولت باید سمن‌ها را مورد حمایت بیشتری قرار دهد اظهار کرد: متاسفانه در شهرستان بویراحمد تعداد سمن‌ها وضعیت خوبی ندارند و انتظار می‌رود با فرهنگ سازی توسط نهاد‌ها، دستگاه‌ها و اشخاص در این خصوص برای ایجاد انگیزه لازم، سمن‌ها در فکر عضو گیری بیشتری باشند.
معاون فرماندار بویراحمد با قدردانی از بعضی از سمن‌ها که در حوزه محیط زیست، منابع ملی و رفع فقر فعال بودند، گفت: به طور کلی عملکرد سمن‌ها در شهرستان بویراحمد رضایت بخش هست.
پناهی تعداد کل سمن‌های شهرستان بویراحمد که دارای مجوز فعالیت هستند را ۳۷ مورداعلام وگفت: در سال گذشته تنها دو سازمان مردم نهاد از فرمانداری بویراحمد مجوز گرفت که این نگران کننده است وباید این تشکل هاخودشان را در عرصه فعالیت‌های اجتماعی نشان دهند.
در ادامه جلسه پنجمین دوره انتخابات تعیین نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیات نظارت شهرستان بویراحمد با حضور و شرکت سمن‌ها برگزار گردید که اقای امید سجادیان اکثریت مطلق ارای حاضرین را کسب کردند و همچنین شجاعت پیروزه به عنوان عضو علی البدل تعیین شد.