بیست و هشتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد در اتاق یاسوج برگزار گردید.

بیست و هشتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور استاندار،  رئیس  اتاق یاسوج، معاون اقتصادی استاندار، اعضاء شورا، برخی از مدیران دستگاههای مربوطه و نمایندگان و فعالین بخش خصوصی در سالن جلسات اتاق یاسوج برگزار شد.