کبنانیوز؛ کبناخبر | گفت‌وگو با «رشید مظاهری» دروازه‌بان ملی پوش گچسارانی

 • تاریخ انتشار خبر: سه شنبه, ۲۶ بهمن , ۱۳۹۵ | ۱۱:۵۲ | کد خبر : 230771 |
 •   
  گفت و گو/

  بنده درشرایطی قرارگرفتم که تاجایی که افتخارداشته باشم پرچم و اسم استان کهگیلویه وبویراحمد و شهرگچساران رابالانگه دارم

  کبناخبر؛

   این روزها فضای فوتبال داغ و از هر بیننده‌ای بپرسید کمتر کسی است که دروازبان کهگیلویه و بویراحمدی و ملی پوش ذوب آهن اصفهان را نشناسد.

  به عنوان اولین سوال درسته معرف حضورفوتبال دوستان هستیدولی مجددا و بصورت کامل بیوگرافی خودرابفرمایید؟
  رشیدمظاهری متولد ۱۳۶۸ اهل شهرستان گچساران متاهل ۸ساله که ازدواج کردم دارای دو فرزند به نام های امیرعلی وکسری هستم.درخانواده ای تحصیل کرده و۱۰نفره بزرگ شدم پدرم کارمندشرکت نفت مادری خانه داردارم وفرزندششم این خانواده هستم خوشبختانه خانواده ام باتوجه به داشتن تحصیلات ورزش رادرک می کنند ومی فهمند.

  پایگاه خبری کهگیلویه
  فوتبال راکجاشروع ودرچه تیم هایی تاالان  فوتبال بازی کردید؟
  برعکس همه فوتبالیست ها فوتبال را از زمین چمن شروع کرده ولی درعین حال باتوجه به داشتن چمن ترجیح دادم درسال اول زیردست جعفرامیریان دراسفالت مدرسه کارکردم ولی درسال های بعدودرسن نوجوانی در تیم نوجوانان نفت وگازگچساران حضوریافتم درادامه جوانان،امیدهاوبزرگسالان این تیم هم بازی کردم ازتیم نفت وگازبه جوانان فجرسپاسی شیرازپیوستم درتیم فجرسپاسی باتوجه به سختی شرایط به تیم ملی امیددعوت شدم ۹بازی ملی درکارنامه دارم امادرمقطعی باتیم فجرسپاسی به بن بست خوردم وبه تیم استقلال اهوازپیوستم بعدازمدتی باقراردادی جدیدبه تیم فولادخوزستان پیوستم که بزرگترین تصمیم اشتباه دوران فوتبالی من بوده است ونهایتابه تیم خوب ذوب آهن اصفهان پیوستم که دراین تیم به تیم ملی بزرگسالان هم دعوت شدم.

  دلایل موفقیت شمادرزمینه فوتبال راچه میدانید؟
  دردوران مدرسه اصلافوتبال خوبی نداشتم ودرعین حال پدرم مخالف فوتبالم بوده ولی باتلاش ها،تغدیه وبرنامه ریزی که داشتم سعی کردم به هدف هایم برسم مادرم نقش بسزایی درموفقیتم داشته وپدرم درعین مخالفت امادعای هم پدروهم مادرم دلیل اصلی موفقیتم بوده است.

  پایگاه خبری کهگیلویه
  آیا آرزویی در فوتبال داریدکه تا الان بهش نرسیده باشید؟
  آرزو که نمی توان اسمش راگذاشت ولی هدف چرادارم وهمیشه فکرمیکنم  که رشیدمظاهری که توانست ازیک شهرکوچیک به اینجابرسدچراگام های بزرگ تری برنداردانشاالله هدف های بزرگی پیش رودارم که اولین هدف وگام اول بازی کردن درمقدماتی جام جهانی است درادامه ثابت بازی کردن درجام جهانی درادامه وگام بعدی بازی کردن درفوتبال اروپاست که باتوجه به یکسری صحبت ها احتمال محقق شدن این امروجودداردکه درلیگ اسپانیایابلژیک بازی کنم وبصورت کلی هدف های والاومهم تری دارم که سعی میکنم بهشون برسم.

  تلخ ترین وشیرین ترین خاطره دوران ورزشی خودرابیان کنید؟
  تلخ ترین خاطره برمیگرده به زمانی که درتیم ملی امیدبطورثابت بازی میکردم درهمین مدت بافجرسپاسی به بن بست خورده بودم و۳ماه آخرخدمتم رابالباس سربازی پست میدادم دراین شرایط تاحدودی جایگاه ثابتم رادرتیم ملی ازدست دادم.
  اماشیرین ترین خاطره هم برمیگرددبه زمانی که تازه به ذوب آهن پیوسته بودم واین تیم شرایط خوبی نداشت وداشت به دسته پایین ترسقوط میکرداماخوشبختانه دردوبازی اخرلیگ بازی کردم دربازی آخردردقیقه ۹۴بایه واکنش زیباباعث شدم تاتیم ذوب اهن به دسته پایین ترسقوط نکندودیگرخاطره شیرینم هم برمیگرده به اولین بازی ملی مقابل هندوستان که در۵فروردین برگزارشدواین روزسالگردازدواج من وهمسرم می باشد.

  پایگاه خبری کهگیلویه
  درسال ۹۴عملکردعالی داشتیدوبهترین دروازبان ایران بودیدبطوریکه حتی به تیم ملی دعوت شدیدچرا این روندروبه رشدرادرسال ۹۵نداشتید؟
  باعرض پوزش امابااین حرف شمامخالفم سال ۹۴عملکردم خوب بوده ولی درسال ۹۵ درپنج بازی اول باتوجه به اتفاقاتی که درتیم ذوب اهن بوجودآمدودرعمکردمن هم نقش بسزایی داشت ولی درادامه وحال ازعملکردم راضی هستم بصوریکه نسبت به سال قبل باتجربه تروپخته ترشدم ودرسال جاری بیشترازسال قبل به تیم ملی دعوت شدم ودربازی باگینه هم بازی کردم بصورت کلی روندم همیشه روبه جلوبوده وازاین به بعدهم روندروبه رشدم راادامه خواهم داد.

  پرسپولیسی هستیدیااستقلالی وبهترین مدافع ایران راچه کسی میدانید؟
  درحال حاضربازیکن ذوب آهن هستم وقتی به ذوب آهن پیوستم شرایط خوبی نداشتم وذوب آهن خیلی به من کمک کرده به همین جهت تعصب خاصی نسبت به این تیم دارم ودرحال حاضرذوب آهن راتیم اول خودم میدانم چون ازاین تیم به تیم ملی دعوت شدم وپرسپولیس واستقلال راانتخاب کردن به این خاطراست که بیشتردیده شویدولی به اندازه کافی ذوب آهن بزرگ است ودراین تیم خودم رابخوبی نشان دادم  واولویت من ذوب آهن است امادرموردبهترین مدافع ایران نظرخاصی ندارم.

  پایگاه خبری کهگیلویه
  چندبازی ملی داریدورابطه شماباکارلوس کیروش سرمربی تیم ملی چطوراست؟
  درتیم بزرگسالان دو بازی ملی دارم اما کی روش شخصیت خاصی دارد اصلاخارج ازفوتبال باهیچ بازیکنی رابطه ندارد ولی ازلحاظ فنی وحیطه فوتبال باهمه رابطه خوبی داردومنم درحیطه فوتبال رابطه خوبی باایشان دارم وبیش ازاندازه کیروش رادوست دارم چون برایش فرقی نداردکه بازیکنان ازچه تیمی وکجامی آیندوفقط فنی بودن بازیکنان رامی بیندولی درکل خارج ازفوتبال باهیچ بازیکنی رابطه ندارد.

  شرایط تیم ذوب آهن وشمادراین فصل به چه شکل است آیابخت واقبال قهرمانی دارید؟
  ذوب آهن با داشتن بازیکنانی جوان شرایط خوبی دارد و با توجه به اینکه آسیایی هستیم شرایط خوبی داریم و با داشتن بازیکنان جوان خوب نتیجه گرفتیم ولی دراین فصل پرسپولیس شرایط خوبی برای قهرمانی داردوازرقیبان فاصله گرفته است شرایط ماخیلی سخته برای قهرمانی ولی غیرممکن نیست وتلاش میکنیم به صدرجدول نزدیک شویم.

  پایگاه خبری کهگیلویه

  چه توصیه ای برای جوانان فوتبالی داریدوآیااگریک باردیگه حق انتخاب داشتیدبازم فوتبال راانتخاب میکردید؟
  من درشرایطی ازنفت وگازجداشدم که این تیم درلیگ یک بوده ولی الان این تیم درلیگ دسته دوم است وشرایط کمی فرق داردوسخت تراست ولی باتلاش میشوددررده های بالاتربازی کردولی مطمئن هستم درآینده ازفوتبال گچساران فوتبالیست های بیشتری درفوتبال ایران می بینم.
  وامادرموردانتخاب فوتبال عرض شودکه بصورت تصادفی فوتبال راانتخاب کردم ولی درعین حال اگربازم حق انتخاب داشتم  باتوجه به این شرایط سخت بازم فوتبال راانتخاب میکردم وفوتبال مسیری است که بتوانم به هدف هایم چه فوتبالی وچه غیره فوتبالی برسم.

  حرفی با مردم استان کهگیلویه وبویراحمد و دیار خود دارید؟
  بنده درشرایطی قرارگرفتم که تاجایی که افتخارداشته باشم پرچم و اسم استان کهگیلویه وبویراحمد و شهرگچساران رابالانگه دارم هرچندمردم استان مادرسختی هایی زندگی میکنند ولی انتظاردارم که مردم استان به جوانان کمک کنندواماتنهاناراحتی ام این است که استان ما یک چهارم نفت ایران راتامین می کنداماجوانان این استان بیکارهستندواین  بیکاری آزاردهنده است اماارزوی روزهای خوبی برای استان چهارفصل دارم وافتخارمیکنم که کهگیلویه وبویراحمدی هستم.

  پایگاه خبری کهگیلویه
  بعنوان آخرین سوال حرف های ناگفته اگه هست بفرمایید؟

  باتشکرویژه ازپدرومادرم که دعای خیرشان بدرقه راهم بوده ومردم استان کهگیلویه وبویراحمدوشهرگچساران وهمه کسایی که دراین مسیردشوارقدم کوچکی برایم بداشتند.
  تشکرویژه ازهمسرم که در۸سال گذشته سختی های زیادی رامتحمل شدودرکنارم همه جوره حضورداشته وباصبروتحمل به من انرژی می داد.
  خداراشاکرم بابت وجوددوتابچه ونعمت الهی که انرژی بخش زندگیم هستند.

  ————————————–

  مصاحبه و خبر: خلیل مهرجو -زاگرس

  انتهای پیام/1010 / ک
 • ۶ نظر “ تایید شده است ”
  زمینه سبز:دیدگاه محبوبیت دارد/
  زمینه زرد:دیدگاه محبوبیتی ندارد/
  زمینه صورتی:اختلاف سلیقه در اینباره زیاد است


  اسپری گچساران
  تاریخ : ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : ۱۲:۵۹:۰۰
  1

  برخلاف قیافه غلط اندازش شخصیت خوب و مودبی داره محمد رشید جان دوست داریم افتخارمایی

  -نظرتان درباره این دیدگاه چیست؟ Thumb up 0 Thumb down 1

  كادر فني نوجوانان نفت وگازگچساران
  تاریخ : ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : ۱۳:۱۲:۵۶
  2

  ما هم به دروازه بان رشیدمان افتخار می کنیم.
  انشاالله همچنان موفق باشی.

  -نظرتان درباره این دیدگاه چیست؟ Thumb up 0 Thumb down 1

  شاه زینعلی
  تاریخ : ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : ۱۵:۰۳:۲۴
  3

  انشاله که جدم یار ویاور شما باشه انشا اله ؛اما آقای مظاهری به بچه های گچساران برای ورود به باشگاهها وهمچنین انتخابی تیم ملی تا جایی که امکان دارد کمک کنید .

  -نظرتان درباره این دیدگاه چیست؟ Thumb up 0 Thumb down 0

  مدونا
  تاریخ : ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : ۱۹:۳۵:۴۰
  4

  خانواد ه محترم مظاهری در گچساران انسانهای شایسته تحویل جامعه دادند درود بر خانواده محترم مظاهری وطایفه نارگ موسی

  -نظرتان درباره این دیدگاه چیست؟ Thumb up 0 Thumb down 0

  عالیشاه
  تاریخ : ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : ۰۹:۳۹:۲۹
  5

  آفرین برمحمد رشید، خسته نباشی

  -نظرتان درباره این دیدگاه چیست؟ Thumb up 0 Thumb down 0

  شهروند
  تاریخ : ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
  ساعت : ۱۵:۴۷:۰۸
  6

  آفرین بر شما .
  باز هم می توانی بهترین باشی که هستی .
  لرها هر جا هستند و بروند منشا افتخار هستند .تاریخ ایران حاکی از مردان تاریخ ساز بزرگی است که در نقاط حساس به کشور خدمت زیادی کردند.

  -نظرتان درباره این دیدگاه چیست؟ Thumb up 0 Thumb down 0

  توجه: نظرات حاوی توهين، افترا، اتهام و ... به اشخاص حقيقی و حقوقی منتشر نخواهند شد./لطفا از نوشتن نظرات به صورت حروف لاتین(فینگلیش)خودداری نمایید.

  امروز دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶